บรรยากาศการร่วมบรรยายและสาธิตกับอาจารย์และนิสิตเภสัชฯปีที่ 5
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ การต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง