หน้าหลัก ที่มา วัตถุประสงค์ การสนับสนุน ระยะเวลา ความร่วมมือ ติดต่อ
 

 

ติดต่อ

   
หากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่


บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

 

โทร. 0-2949-7816-20 Call Center 0-2949-7806 หรือ
เว็บไซต์
www.software.worldmedic.com  หรือ www.worldmedic.co.th