พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDispensing สำหรับห้องจ่ายยาของโรงพยาบาลคลองหลวง
  รับมอบโดย ภก.วิสูตร ศิริพัฒนกุลขจร
โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี
เพื่อใช้สำหรับการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วนใน  โดย คุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ
 ในวันที่ 28 มกราคม 2554
 

การสนับสนุนในปี 2554 (ปีที่ 2)
 
สนับสนุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554  

บริษัทฯได้พิจารณาขยายเวลาการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้มีโรงพยาบาลยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 120 แห่ง ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาจากความเหมาะสมและความจำเป็นกับโรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายๆไป

 

 
 

ซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก

วัตถุประสงค์

ทีมงานเวิลด์เมดิกพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทำงานประจำในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลนั้น ส่วนมากปัญหาสำคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพลำบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือก็มีราคาแพงมาก ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง ง่ายในการใช้งาน และ มีระบบบริหารคลังยาแบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที ซึ่งจะมีการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด  ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับคือ

 • ใช้เวลาติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียง 5 นาที

 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป ไม่ต้องมีดาต้าเบสที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์

 • สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบเน็ตเวริค์ หรือเครือข่ายหลายๆ เครื่องได้

 • มีระบบคลังยา รับเข้า สั่งซื้อ เบิก จ่าย ได้ทั้งหมดในตัวเดียวกัน

 • มีระบบการพิมพ์ฉลากยา พิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันทันที ทั้งแบบ Dot matrix และ Laser

 • มีระบบการจ่ายยาแบบบาร์โค้ด หรือจ่ายตามชื่อสามัญ ชื่อทางการการค้า ได้ทั้งหมด

 • ระบบการบริหารยาและจ่ายยาแบบ FIFO และ เลือกต้นทุนยาได้ 3 แบบ

 • มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้

 • มีระบบเก็บประวัติสุขภาพคนไข้

 • มีระบบคำนวณค่าสำคัญทางสุขภาพ

 • มีระบบเช็ค Drug Interaction

 • มีระบบแสดงการแพ้ยา Drug Allergy

 • สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับ ลิ้นชักอัตโนมัติได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแสดงการขายได้ (Plug & Play)

 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อและเต็มรูปแบบได้

 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านบัตรเครดิตได้ (Plug & Play)

 • การดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องดาต้าเบสก็แก้ไขได้

เนื้อหา

โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับห้องจ่ายยา (
SmartDispensing 1.0) จะเริ่มภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและการทำงานของเภส้ชกรที่ทำงานที่ห้องจ่ายยา และสต๊อก ที่ไม่ใหญ่มากนัก ได้มีระบบบริหารจัดการการจ่ายยา ควบคุมสต๊อก ระบบรายงาน และการพิมพ์ฉลากยา รายงาน ขย. 7-9-10 และอื่นๆ ที่ครบครันสำหรับการจายยา ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องงบประมาณและราคาระบบบริหารโรงพยาบาลที่มีราคาสูง ทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด แผนกนั้นก็คือ ห้องยาและสต๊อก ก็ได้รับกระทบไปด้วย อย่างน้อยหากห้องจ่ายยามีระบบการจ่ายยา พิมพ์ฉลากยา บันทึกการจ่ายยา บันทึกประวัติคนไข้และการจ่ายยา มีระบบรายงาน เท่านี้ก็น่าจะช่วยให้เภสัชกรได้แบ่งเบาภาระการทำงานได้เป็นอย่างดี

ระบบซอฟต์แวร์
SmartDispensing 1.0 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับห้องจ่ายยาขนาดกลางและเล็ก ใช้เวลาติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งานทันที ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบ Dot Matrix LQ300+ พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนือง หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ TSC
245+ ได้เป็นอย่างดี พร้อมออกรายงานสินค้าคงคลัง รายงานขย. ระบบเตือนการแพ้ยาสำหรับคนไข้แต่ละคน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ พี่ๆน้องๆ เภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาลทุกๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปทดลองใช้งานได้ฟรี มีกำหนด 30 วัน หากระบบซอฟต์แวร์นี้ตอบสนองความต้องการของห้องยาท่านได้ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำเรื่องขอรหัสลงทะเบียน โดยระบุจำนวนเครื่อง และ อุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถต่อเป็นเน็ตเวิรค์ได้ทันที โดยทั้งหมดนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การดูและและแก้ไขระบบ จะต้องเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นๆ เอง ทางบริษัทฯ จะมีคู่มือและระบบวิดีโอช่วยสอนให้ทั้งหมกดที่นี่


กดที่นี่


connect mysql มะได้อะ