ระยะเวลา

 

           ระยะเวลาในการสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554  โรงพยาบาลที่ได้มีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ SmartDispensing แล้ว จะได้รับการดูแลและอัพเกรดให้ตลอดอายุการใช้งาน และสามารถเพิ่มจำนวนไลเซ่นส์เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานได้ (ขึ้นกับการพิจารณาของบริษัทฯ)  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเข้าร่วมการบรรยายและสาธิตในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011