แบบฟอร์มการสนับสนุนซอฟต์แวร์
 
โครงการ
ชื่อองค์กร/โรงพยาบาล
ผู้วิเคราะห์
ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
   
จุดประสงค์ขอรับการสนับสนุน
 
จำนวน License ที่ต้องการสนับสนุน
 
   
กำหนดเวลาการใช้งาน  
 
ทันที
ช่วงเวลา
     
   


© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 20011