ความร่วมมือ

 

             ให้การสนับสนุนห้องจ่ายยาโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ไม่จำกัดทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้การสนับสนุนและจำนวนไลเซ่นส์สนับสนุนขึ้นกับการพิจารณาของบริษัทในความเหมาะสมในการใช้งาน

 

 

 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011