วัตถุประสงค์

ทีมงานเวิลด์เมดิกพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทำงานประจำในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลนั้น ส่วนมากปัญหาสำคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพลำบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือก็มีราคาแพงมาก
ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง ง่ายในการใช้งาน และ มีระบบบริหารคลังยาแบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที ซึ่งจะมีการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด  ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับคือ
 

 • ใช้เวลาติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียง 5 นาที

 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป ไม่ต้องมีดาต้าเบสที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์

 • สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบเน็ตเวริค์ หรือเครือข่ายหลายๆ เครื่องได้

 • มีระบบคลังยา รับเข้า สั่งซื้อ เบิก จ่าย ได้ทั้งหมดในตัวเดียวกัน

 • มีระบบการพิมพ์ฉลากยา พิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันทันที ทั้งแบบ Dot matrix และ Laser

 • มีระบบการจ่ายยาแบบบาร์โค้ด หรือจ่ายตามชื่อสามัญ ชื่อทางการการค้า ได้ทั้งหมด

 • ระบบการบริหารยาและจ่ายยาแบบ FIFO และ เลือกต้นทุนยาได้ 3 แบบ

 • มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้

 • มีระบบเก็บประวัติสุขภาพคนไข้

 • มีระบบคำนวณค่าสำคัญทางสุขภาพ

 • มีระบบเช็ค Drug Interaction

 • มีระบบแสดงการแพ้ยา Drug Allergy

 • สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับ ลิ้นชักอัตโนมัติได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแสดงการขายได้ (Plug & Play)

 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อและเต็มรูปแบบได้

 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านบัตรเครดิตได้ (Plug & Play)

 • การดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องดาต้าเบสก็แก้ไขได้

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011