การสนับสนุนในปี 2554 (ปีที่ 2)
 
สนับสนุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554  

บริษัทฯได้พิจารณาขยายเวลาการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้มีโรงพยาบาลยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 120 แห่ง ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาจากความเหมาะสมและความจำเป็นกับโรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายๆไป

 พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDispensing สำหรับห้องจ่ายยาของสถาบันธัญญารักษ์
  รับมอบโดย นพ.ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช   และ คุณบวรลักษณ์ บุญกรุงทอง
สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี
เพื่อใช้สำหรับการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วนใน  โดย คุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ
 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2552


พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDispensing สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย ผศ. ธนพล วีราสา Acting Academic Director (Thai Program)
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทฯ  โดย คุณกัญญาวีร์ พึลึก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
 ในวันที่ 14 ตุลาคม  2552

ซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก

วัตถุประสงค์

ทีมงานเวิลด์เมดิกพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทำงานประจำในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลนั้น ส่วนมากปัญหาสำคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพลำบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือก็มีราคาแพงมาก ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง ง่ายในการใช้งาน และ มีระบบบริหารคลังยาแบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที ซึ่งจะมีการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด  ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับคือ

 • ใช้เวลาติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียง 5 นาที

 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป ไม่ต้องมีดาต้าเบสที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์

 • สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบเน็ตเวริค์ หรือเครือข่ายหลายๆ เครื่องได้

 • มีระบบคลังยา รับเข้า สั่งซื้อ เบิก จ่าย ได้ทั้งหมดในตัวเดียวกัน

 • มีระบบการพิมพ์ฉลากยา พิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันทันที ทั้งแบบ Dot matrix และ Laser

 • มีระบบการจ่ายยาแบบบาร์โค้ด หรือจ่ายตามชื่อสามัญ ชื่อทางการการค้า ได้ทั้งหมด

 • ระบบการบริหารยาและจ่ายยาแบบ FIFO และ เลือกต้นทุนยาได้ 3 แบบ

 • มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้

 • มีระบบเก็บประวัติสุขภาพคนไข้

 • มีระบบคำนวณค่าสำคัญทางสุขภาพ

 • มีระบบเช็ค Drug Interaction

 • มีระบบแสดงการแพ้ยา Drug Allergy

 • สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับ ลิ้นชักอัตโนมัติได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแสดงการขายได้ (Plug & Play)

 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อและเต็มรูปแบบได้

 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านบัตรเครดิตได้ (Plug & Play)

 • การดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องดาต้าเบสก็แก้ไขได้

เนื้อหา

โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับห้องจ่ายยา (
SmartDispensing 1.0) จะเริ่มภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและการทำงานของเภส้ชกรที่ทำงานที่ห้องจ่ายยา และสต๊อก ที่ไม่ใหญ่มากนัก ได้มีระบบบริหารจัดการการจ่ายยา ควบคุมสต๊อก ระบบรายงาน และการพิมพ์ฉลากยา รายงาน ขย. 7-9-10 และอื่นๆ ที่ครบครันสำหรับการจายยา ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องงบประมาณและราคาระบบบริหารโรงพยาบาลที่มีราคาสูง ทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด แผนกนั้นก็คือ ห้องยาและสต๊อก ก็ได้รับกระทบไปด้วย อย่างน้อยหากห้องจ่ายยามีระบบการจ่ายยา พิมพ์ฉลากยา บันทึกการจ่ายยา บันทึกประวัติคนไข้และการจ่ายยา มีระบบรายงาน เท่านี้ก็น่าจะช่วยให้เภสัชกรได้แบ่งเบาภาระการทำงานได้เป็นอย่างดี

ระบบซอฟต์แวร์
SmartDispensing 1.0 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับห้องจ่ายยาขนาดกลางและเล็ก ใช้เวลาติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งานทันที ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบ Dot Matrix LQ300+ พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนือง หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ TSC
245+ ได้เป็นอย่างดี พร้อมออกรายงานสินค้าคงคลัง รายงานขย. ระบบเตือนการแพ้ยาสำหรับคนไข้แต่ละคน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ พี่ๆน้องๆ เภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาลทุกๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปทดลองใช้งานได้ฟรี มีกำหนด 30 วัน หากระบบซอฟต์แวร์นี้ตอบสนองความต้องการของห้องยาท่านได้ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำเรื่องขอรหัสลงทะเบียน โดยระบุจำนวนเครื่อง และ อุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถต่อเป็นเน็ตเวิรค์ได้ทันที โดยทั้งหมดนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การดูและและแก้ไขระบบ จะต้องเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นๆ เอง ทางบริษัทฯ จะมีคู่มือและระบบวิดีโอช่วยสอนให้ทั้งหมดกดที่นี่


กดที่นี่


connect mysql error