ซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก

 

หน้าจ่ายยา

หมายเหตุ  ซอตฟ์แวร์นี้ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันที โดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ (Plug &Play)  ...>> รายละเอียดอุปกรณ์เสริม

พิมพ์ฉลากยา

หมายเหตุ  ในกรณีที่ห้องยาใช้ฉลากยาแบบมีสกรีนชื่อโรงพยาบาลอยู่แล้วสามารถกำหนดให้พิมพ์เฉพาะรายละเอียดไม่ต้องมีหัวก็ได้  ทำให้การพิมพ์เร็วขึ้น และ ฉลากที่ได้จะมีความสวยงามกว่าแบบปกติที่ไม่มีการสกรีน  ...>> รายละเอียดอุปกรณ์เสริม

ฉลากยาแบบเปล่า

ฉลากยาแบบมีการสกรีนแล้ว

หมายเหตุ  เครื่องพิมพ์แนะนำคือ  LQ300+ สำหรับเครื่อง Dot matrix และ TSC 245+ สำหรับเครื่องเลเซอร์ ..>> รายละเอียดอุปกรณ์เสริม

 

พิมพ์คำแนะนำให้คนไข้ (Pharmacy Guide)

หน้าคนไข้

 

หน้าคลังยา

 

หน้าสั่งซื้อ-รับเข้า

 

หน้าตั้งค่า

 

 

 
© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011