เลขที่ อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1
ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2949-7816-20
โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14
 

Call Center: 0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com/www.worldmedic.co.th

   
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนสังคม:
Customer Relationship Management :CRM

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 13,17
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20
ต่อ 14  หรือ (+66) 0-2949-7806

E-mail: crm@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-12
   
แผนกสนับสนุนธุรกิจต่อสังคม:
Corporate Social Responsibility :CSR

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11,12
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20
ต่อ 14 หรือ (+66) 0-2949-7806

E-mail: csr@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-12
   
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 13,17
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20
ต่อ 14
E-mail:  support@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 13,17

แผนที่บริษัท >> กดเพื่อขยาย

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011